محل تبلیغات شما

واکنش غیر ارادی یا انعکاسی بدن عبارت است از پاسخ های سریع و غیر ارادی که بر اثر یک محرک به وجود می آید. بطور مثال وقتی دستمان با یک جسم داغ برخورد می کند، بلافاصله و بدون فکر کردن آن را عقب می کشیم. در این حالت، جسم داغ، محرک و عقب کشیدن دست، واکنش غیر ارادی بدن است. این عمل غیر ارادی توسط سلول های عصبی حسی به وجود می آید. این سلول ها به گرما حساس هستند و تحریک آنها باعث ایجاد پیامی به صورت امواج عصبی می شود که به نخاع می رسد و در آنجا به اعصاب حرکتی انتقال می یابد. پس از آن، ماهیچه منقبض و دست، به عقب رانده می شود.

ÙˆØ§Ú©Ù†Ø Ø³Ø±ÛŒØ Ùˆ Øیر مستقیم به یک محرک

به 

این پست مراجعه کنید

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
بلاگی برای فایل فولدر Tasomi Shop دیجی سازه مرکز مشاوره زکریا فرانسه . ایران . مسلمانان : فام طراحی وب سایت دارکوب مانی.م بلاگ رها سیس بلاگی برای فایل فولدر the stars of heaven